Termeni si Conditii

CBR AUTO RUN SRL oferă clienților săi autovehicule premium şi garanţia serviciilor de ȋnchiriere la înalte standarde de calitate. Ne dorim ca fiecare dintre clientii noştri să simtă atenţia noastră la detalii, să beneficieze de servicii de ȋnchiriere fără stres, să experimenteze confortul, eleganţa şi siguranţa autovehiculelor din flota noastră. Misiunea noastră este ușor de îndeplinit dacă fiecare dintre noi înțelege și respectă drepturile și obligațiile pe care și le asumă prin semnarea unui Contract de Închiriere.

Toate condițiile de închiriere din Contract va sunt prezentate în cele ce urmează și va rugăm să le citiți cu atenție înainte de a confirmă rezervarea autovehiculului dorit.

1.INFORMAȚII GENERALE PENTRU ÎNCHIRIERE

Închirierea unui autovehicul aflat în proprietatea Elei Rent a Car se realizează în baza Contractului de Închiriere, ce include și Anexă cu Condiții de Închiriere. Închirierea se poate realiza pe o perioada minimă de 1 zi (24 ore).

Documentele pe care trebuie să le prezentați la preluarea mașinii sunt:

 • act de identitate sau pașaport
 • permis de conducere valid, deținut de minimum 12 luni

Dacă există un șofer suplimentar, acesta trebuie să prezinte un act de identitate/pașaport și permisul de conducere, va fi menționat în Contractul de Închiriere și trebuie să fie prezent la momentul preluării mașinii.

Nu se acceptă copie a permisului de conducere, dovadă de circulație sau permis de conducere expirat. Elei Rent a Car va reține și va anexă la contract o copie a documentelor Dumneavoastră (act de identitate și carnet de conducere) și a șoferilor suplimentari (dacă există), în baza obligației sale legale de a verifică existența dreptului de a conduce și de a furniza aceste informații către autoritățile statului în cazul unor evenimente în trafic.

Dacă permisul de conducere al persoanei care închiriază sau al șoferului suplimentar nu este scris cu caractere latine, este necesar un permis de conducere internațional. Atât persoanele care închiriază, cât și șoferii suplimentari, trebuie să aibă vârstă minimă de 21 ani și să dețină permis de conducere de cel puțin 12 luni.

2. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Elei Rent a Car acceptă plata prin carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro.

Chiriașul trebuie să dețînă un card de credit valid, iar în contul cărții de credit prezentate la închiriere trebuie să fie disponibilă o suma care să acopere costul închirierii și garanția de bună execuție. Detaliile cardului de credit vor fi preluate in momentul închirierii pentru reținerea garanției.

3. GARANȚIA

Garanția reprezintă responsabilitatea clientului pentru mașînă, în condițiile stabilite de lege. La începutul perioadei de închiriere se solicită clientului o garanție de siguranță care se reține de pe cartea de credit. Garanția se restituie ulterior după verificarea caroseriei și a stării tehnice a autoturismului. Pentru daunele suferite de autovehicul din vină clientului, șoferului adițional, sau cu autor necunoscut, depozitul se reține parțial sau total în funcție de valoarea daunei și de comunicarea existența între client și reprezentantul companiei.

Suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în maxim 30 de zile lucrătoare de la încheierea perioadei contractuale.

4. ASIGURARE

Aceste servicii se aplică doar în perioada contractuală. Prin achiziționarea serviciilor de protecție, reduceți valoarea răspunderi financiare în cazul unei daune sau furt al vehiculului. În lipsa încheierii acestor servicii suplimentare de protecție, răspundeți pentru daunele care va sunt imputabile în limita responsabilității.

5. Prin acceptarea rezervarii și semnarea Contractului de Închiriere, Elei Rent a Car își asumă următoarele obligații:

 1. să transmită Chiriașului dreptul de folosință asupra autovehiculului pe perioada contractuală prin: predarea autovehiculului, cheilor și documentelor necesare circulației în condiții legale și semnarea procesului verbal de predare, condiționat de încasarea prețului chiriei;
 2. să înlocuiască autovehiculul (în limita disponibilității), în caz de avarie care nu poate fi remediată pe loc, dacă dauna nu este din vină Chiriașului. În cazul în care dauna este din vină Chiriașului se va solicită blocarea unei noi garanții pentru livrarea unui nou autoturism. În cazul în care Proprietarul va fi în imposibilitatea de a înlocui Autovehiculul, Chiriașului i se va restitui partea aferentă costului chiriei calculate proporțional cu durata în care autovehiculul nu a putut fi folosit, fără alte obligații în sarcina Proprietarului;
 3. să restituie garanția de bună execuție la finalul perioadei contractuale, în proporție de 100% sau diminuat cu contravaloarea taxelor/costurilor/serviciilor suplimentare prevăzute în prezentul document, într-un termen de maxim 30 de zile de la dată semnării procesului verbal de preluare a autovehiculului.
 4. Prin semnarea Contractului de Închiriere, Chiriașul își asumă următoarele obligații:
 5. să achite în avans contravaloarea chiriei pentru întreagă perioada contractuală;
 6. să constituie garanție de bună execuție, care va fi reținută de către Proprietar, fără nicio formalitate, pentru stingerea totală sau parțială a oricărei datorii a Chiriașului;
 7. să parcurgă cu Autovehiculul închiriat maxim 300 km pe zi sau maxim 2000 km pe toată perioada contractuală; Să achite 0,7 euro/km pentru kilometri suplimentari
 8. să achite o taxa suplimentară de 20 € în cazul în care solicită livrarea Autovehiculului în afară orelor de program.
 9. să asigure integritatea și securitatea Autovehiculului și să răspundă de toate riscurile privind Autovehiculul pe durata închirierii;
 10. să suporte toate cheltuielile aferente folosinței autovehiculului (costul carburantului, taxe autostrada, taxe pod, parcări etc.);
 11. să respecte regulile de circulație, reglementările legale, dispozițiile contractului de închiriere, precum și, după caz, toate condițiile impuse de Asigurător; să răspundă pentru orice acte sau fapte în legătură cu Autovehiculul închiriat, inclusiv pentru comiterea de infracțiuni, contravenții, daune generate prin aceste fapte, contravaloarea amenzilor, daunelor produse autovehiculului sau terților, costuri legate de transport și/sau imobilizare a autovehiculului, orice revendicări ale terților legate de evenimente în care a fost implicat autovehiculul pe durata contractului, etc.
 12. să aibă o conduită responsabilă și neconflictuala în trafic, înțelegând faptul că utilizând autovehiculul reprezintă imaginea Proprietarului și a Chiriașului;
 13. să nu subinchirieze autovehiculul unor terțe părți și să nu permită conducerea Autovehiculului închiriat de către terțe persoane cu excepția șoferilor suplimentari menționați în Contract și pentru care Chiriașul își asumă întreagă răspundere;
 14. să nu părăsească teritoriul României cu Autovehiculul fără acordul expres și prealabil exprimat în scris al Proprietarului;
 15. să nu părăsească autovehiculul cu cheile în contact, cu ușile/geamurile/portbagajul deschis și să nu lase actele originale în interiorul autovehiculului;
 16. să nu conducă sub influență alcoolului, drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau a oricărei alte substanțe care să-i afecteze starea de concentrare sau capacitate de conducere;
 17. să restituie autovehiculul cu aceeași cantitate de combustibil pe care a avut-o la începutul perioadei de închiriere (conform procesului verbal de predare-primire). În caz contrar, Chiriașul este de acord să achite contravaloarea combustibilului lipsa. Nu se acordă credit pentru combustibilul în plus față de cantitatea inițială furnizată de Proprietar;
 18. să anunțe în maxim 24 ore pe Proprietar cu privire la orice dauna (furt, accident, deteriorare, dispariție, etc.) care privește Autovehiculul și să ia toate măsurile cerute de lege pentru astfel de cazuri, precum și pentru limitarea efectelor; În acest caz, Chiriașul va preda în max 3 zile toate documentele necesare pentru reparații (documente solicitate de Poliție sau Asigurător).
 19. Să suporte integral prejudiciul cauzat, dar nu mai puțîn de 200 € fără TVA pentru fiecare din următoarele situații constatate de Proprietar la restituirea Autovehiculului:
 20. pentru pierderea sau deteriorarea documentelor/cheilor Autovehiculului;
 21. pentru fumat sau pentru permiterea fumatului în interiorul autovehiculului;
 22. în cazul în care starea de curățenie la momentul returnării nu este aceeași că la momentul preluării autovehiculului;
 23. în cazul în care a transportat animale/păsări fără a utiliza cuști de transport speciale.
 24. să restituie Autovehiculul la adresa stabilită în Contract, la ora menționată în contract sau cu întârziere de maxim 2 ore agreată în prealabil cu Proprietarul, sub sancțiunea plății de daune reprezentând contravaloarea tarifului de închiriere pentru o zi, la care se adaugă o taxa de 300 € suplimentară dacă întârzierea nu a fost agreată în prealabil cu Proprietarul.
 25. să păstreze autovehiculul în stare perfectă de funcționare; În cazul în care, la restituirea Autovehiculului, Proprietarul va constată neconformități, acestea vor fi notate în Procesul Verbal de Preluare, iar Chiriașul va plăti (sau, după caz, i se va reține din garanția de bună execuție, după cum va consideră Proprietarul) contravaloarea reparațiilor/acțiunilor necesare pentru aducerea la conformitate a Autovehiculului.

6. EXPLOATAREA ABUZIVĂ / NECONFORMĂ

Odată cu semnarea contractului, Chiriașul se angajează să utilizeze autovehiculul potrivit destinației sale (transport persoane în regim de închiriere fără șofer), să nu folosească autovehiculul pentru taximetrie, transport alternativ – ridesharing, școală de șoferi, circulație în teren desfundat, pe drumuri forestiere, activități de împingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, în scopul transportării unor substanțe periculoase sau activități ilegale, să nu forțeze și să nu exploateze abuziv/necorespunzător autovehiculul; Chiriașului i s–a adus la cunoștință faptul că modificările nepermise, utilizarea improprie sau forțarea parametrilor în scopul depăşirii performanţelor conduc la deprecierea în proporție nejustificată sau la defecțiuni ale autoturismului de care va răspunde față de Proprietar. În orice situație în care Proprietarul constată la restuirea autovehiculului neconformități sau aspecte ce provin din exploatarea necorespunzătoare/abuzivă, Proprietarul va consideră că autovehiculul a fost depreciat în mod intenționat și va reține cu titlu de daune întreagă garanție de bună execuție reținută la semnarea contractului, iar dacă valoarea pagubelor este mai mare, Chiriașul își asumă plata acestora la solicitarea Proprietarului. În cazul în care autoturismul închiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de către autorități sau Client, în urmă folosirii lui pentru obținerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substanțe interzise sau altele asemenea, Chiriașul va achita Proprietarului întreagă contravaloare a autovehiculului la care se adaugă chiria pe zi până la plata prețului autovehiculului.

7. INFORMAREA CHIRIAȘULUI

Chiriașul este informat cu privire la faptul că Autovehiculul este dotat cu sistem de geolocalizare, precum și cu privire la consecință neexprimarii acordului în acest sens, respectiv refuzul Proprietarului de a încheia contractul; De asemenea, la preluarea autovehiculului i se va explică modul de utilizare a autovehiculului, va fi informat cu privire la tipul de combustibil necesar și la situația asigurării suplimentare (dacă are sau nu).

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul încetează de plin drept, fără alte formalități și fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitral sau a instanței judecătorești (pact comisoriu), Chiriașul având obligația de a restitui autovehiculul către Proprietar, în următoarele cazuri: prin ajungerea la termenul a duratei de închiriere; prin acordul scris al ambelor părți; prin denunțare unilaterală de către Proprietar, cu notificare prealabilă cu cel puțîn 24 de ore înainte de dată de la care se dorește încetarea contractului. prin reziliere unilaterală de către Proprietar, în cazul în care Chiriașul nu respectă oricare dintre obligațiile ce-i revin potrivit Contractului și nu se conformează în termen de 1 zi de la dată la care a fost notificat în acest sens de către Proprietar. Încetarea Contractului nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. Chiriașul este de drept pus în întârziere cu privire la orice obligație asumată prin Contract. Prelungirea contractului: Chiriașul trebuie să comunice proprietarului intenția de prelungire a Contractului cu minimum 24 de ore înaintea expirării Contractului. Perioada de închiriere se prelungește prin semnarea unui nou contract, iar tariful agreat se achita înainte de începerea perioadei de prelungire sau în maxim 24 de ore de la începerea acesteia. Litigiile care se vor naște din Contract sau în legătură cu acesta, inclusiv cele referitoare la interpretarea, executarea sau desființarea lui, vor fi soluționate la sediul Proprietarului.

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL și A DATELOR PRIVIND GEOLOCALIZAREA AUTOVEHICULULUI

Pentru a putea pune la dispoziție modelul de autovehicul solicitat în vederea închirierii, Proprietarul trebuie să prelucreze următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, date de contact, datele din cartea de identitate și ale permisului de conducere aparținand șoferului/șoferilor, modelul de autovehicul – în scopul închirierii, respectiv în baza obligației sale legale de a verifică existența dreptului de a conduce și de a furniza aceste informații către autoritățile statului în cazul unor evenimente în trafic (art. 6 alin. (1) lit. b), respectiv art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016.

De asemenea, Proprietarul prelucrează date privind geolocalizarea autovehiculului pe perioada închirierii, în baza interesului sau legitim de a se asigura că autovehiculul este condus în condiții de siguranță și că integritatea să nu este pusă în pericol (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016). În cazul în care Chiriașul nu dorește că datele sale să fie prelucrate în acest mod, Proprietarul nu poate pune la dispoziție autovehiculul solicitat.

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pentru o perioada de 1 an, pentru a putea răspunde la eventuale solicitări ulterioare că urmare a utilizării autovehiculului (ex. poliție, parchet, asigurători etc.). Cu toate acestea, în situația în care are loc o dauna a autovehicului sau este implicat într-un incident pe perioada închirierii, datele vor fi stocate pentru perioada necesară soluționării eventualelor litigii, dosare de dauna etc., plus o perioada de 5 ani de la încheierea lor. În măsură în care dreptul Uniunii sau cel intern prevăd o altă perioada de stocare, dispozițiile legale vor avea prioritate. Datele privind geolocalizarea autovehiculului sunt stocate pentru o perioada de max. 6 luni și sunt accesate în cazul în care integritatea bunului este pusă în pericol (furt, depășire termen contractual, părăsirea teritorului României, deconectarea sistemului de localizare, suspiciune de exploatare necorespunzătoare/abuzivă) sau pentru nerespectarea obligațiilor contractuale.

Proprietarul nu vinde, nu transferă, nu dezvăluie, nu permite accesul la datele cu caracter personal ale Chiriașului unor terți care nu au legătură cu activitatea să. Pentru orice alte scopuri decât cele legate de executarea Contractului, Proprietarul poate solicită Chiriașului completarea/semnarea unei Declarații de Consimțământ pentru prelucrarea datelor.

Chiriașul are dreptul să solicite acces la rectificarea datelor sau restricționarea prelucrării acestora și poate face acest lucru în orice moment, prin transmiterea solicitării la dataprotection@autoklass.ro. Deasemenea, are dreptul să formuleze oricând plângere în legătură cu modul în care sunt prelucrate datele personale către Proprietar, la adresa de mai sus, către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau către instanța de judecată.

10. DISPOZIȚII FINALE

ÎN CAZ DE NEEXECUTARE A OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE CHIRIAȘ, acesta autorizează pe Proprietar, prin efectul prezenței clauze, SĂ FOLOSEASCĂ, fără nici o altă formalitate, MIJLOACE PROPRII PENTRU INTRAREA ÎN POSESIE A AUTOVEHICULULUI și declara că renunta la orice pretenție ce ar rezultă din această acțiune. Orice obstrucționare din partea Chiriașului da dreptul Proprietarului de a solicită daune interese în față instanței de judecată. În cazul în care Proprietarul va intră în posesia Autovehiculului în acest mod, Chiriașul declara că Proprietarul este exonerat de orice răspundere cu privire la eventuale pretenții existenței unor bunuri mobile proprii în Autovehicul aparțînând Chiriașului. De asemenea, Chirasul își exprimă acordul prin efectul prezenței clauze că Proprietarul să pătrundă pe proprietatea Chiriașului sau în orice spațiu utilizat de acesta pentru preluarea Autovehiculului în sensul prezentului articol. Chiriașul ia cunoștință de faptul că nerestituirea autovehiculului la cererea Proprietarului formulată în condițiile prezentului contract, întrunește elementele infracțiunii de abuz de încredere și că este posibilă formularea unei plângeri penale împotriva să, in temeiul art. 213 Cod penal